Esterilització dels materials i desinfecció de superfícies a la nostra clínica

Des dels començaments de la nostra clínica, sempre hem tingut clar que l’objectiu és el d’oferir als pacients un servei immillorable.

En general, quan es parla de qualitat o d’excel·lència en les clíniques dentals, es tendeix a recalcar la manera d’aplicar els tractaments, la tecnologia utilitzada o l’experiència dels treballadors. Des de Clínica Dental Costa Codina compartim la idea que les variables anteriors són fonamentals, però volem anar una mica més enllà. A més de tots aquests aspectes, cal tenir en compte altres processos no tan coneguts pels pacients, però d’igual importància per a assegurar el bon fer de la clínica.

Aconseguir els resultats planificats en un tractament és només l’objectiu final, i per a això és necessari establir una sèrie de processos previs que guiïn aquest camí cap a l’èxit. L’esterilització dels materials i la desinfecció de superfícies és un dels processos que el pacient no coneix en profunditat, però que serveix com a base per a poder realitzar tots els treballs posteriors.

A Clínica Costa Codina volem compartir amb tots vosaltres la nostra manera d’actuar, explicant-vos una sèrie d’etapes que ens permeten garantir que els tractaments s’apliquen garantint al 100% la seguretat dels nostres pacients, la qual cosa elimina qualsevol possible risc de contagi.

 

Procediment d’esterilització i desinfecció

El nostre procediment d’esterilització i desinfecció es basa en el compliment de les següents etapes:

  1. Ús de desinfectant. En la primera etapa, introduïm el material usat en una solució desinfectant d’ús sanitari.
  2. Preparació i embalatge. Després d’acabar amb la desinfecció total dels instrumentals utilitzats i una vegada comprovat el seu estat, es procedeix a l’envasament i segellament per a introduir-los en l’esterilitzador.
  3. Autoclau o esterilitzador. És un aparell que mata tots els organismes mitjançant vapor a molt alta temperatura. En cada cicle s’introdueixen controls químics que, a través del viratge, asseguren la correcta esterilització, també es fan controls periòdics d’espores (controls biològics). És fonamental que quan acudeixis a una clínica dental, observis que el material utilitzat està correctament envasat en una bossa esterilitzada, signe que ha passat per un procés adequat de desinfecció.
  4. Desinfecció de superfícies. Després de cada pacient es passa un líquid desinfectant en totes les superfícies que han pogut estar exposades a aerosols: Butaca, safata, mobles i llum. Cada canvi de torn es desinfecten i netegen en profunditat tots els filtres d’aspiració.

Per al correcte desenvolupament de les etapes anteriors, som molt previnguts amb les tasques a realitzar en cada fase. Renovem el líquid desinfectant, netegem les màquines i evitem qualsevol contacte directe dels treballadors amb el material durant el procés d’esterilització.

 

Recordes el nostre objectiu? Volem oferir un servei immillorable als pacients, i per aixòestablim les fases necessàries per a aconseguir-ho. En Clínica Costa Codina cuidem de tu.