La nostra periodoncista defensa la seva tesi doctoral

El passat 29 de juny la Dra. García Gargallo va defensar la seva tesi doctoral “Importància i limitacions de les revisions sistemàtiques en Odontologia”, en el Departament d’Estomatologia III de la Facultat d’Odontologia de la Universitat Complutense de Madrid.

Els seus Directors de Tesis han estat, la Prof. Dra. Elena Figuero i el Prof. Dr. David Herrera.

El tribunal estava compost per la Dra. Bettina Alonso, el Dr. Gerardo Gómez, el Dr. Andrés Pascual, el Dr. Arturo Sánchez i el Dr. Guillermo Pradíes.

Síntesi:

La necessitat de gestionar adequadament el coneixement científic actual i l’auge de l’Odontologia basada en l’evidència han condicionat un creixement exponencial del nombre de revisions sistemàtiques publicades en els últims anys. Malgrat ser considerades com una eina científica de gran valor, estan subjectes a una sèrie de limitacions que podrien afectar a la fiabilitat dels seus resultats i per tant a la seva utilitat clínica.

L’objectiu del present treball va ser realitzar una anàlisi crítica del valor real i les limitacions de les revisions sistemàtiques en Odontologia i, especialment en Periodoncia i en la terapèutica d’implants dentals, analitzant com pot afectar la quantitat i qualitat

dels articles inclosos en tres revisions sistemàtiques presentades en aquesta tesi, en els seus resultats i, per tant, en la seva validesa, justificació i posterior utilitat clínica.

La seva anàlisi crítica a través de les eines AMSTAR, ROBIS i GRADE posa en dubte que els seus resultats representin l’efecte real de les intervencions que avaluen i, per tant, puguin posar-se en pràctica sense reserves, a causa d’importants limitacions detectades fonamentalment quant a la quantitat, qualitat i risc de biaix dels articles inclosos.

El tribunal va qualificar la Tesi d’excel·lent “CUM LAUDE”.