Mima’t els implants, ho necessiten

El tractament amb implants dentals és una de les opcions més sol·licitades actualment per substituir les dents de forma fixa, ja que és una teràpia eficaç i segura. Però no exempta de manteniment.

Al contrari del què s’assumeix popularment, i de forma similar a allò que succeeix amb les dents, és necessari netejar diàriament i de forma adequada aquests implants. D’aquesta manera, es poden prevenir les malalties periimplantàries, que es caracteritzen per la presència d’inflamació i/o infecció dels teixits que envolten l’implant, la qual cosa pot desembocar en la seva pèrdua.

Millor prevenir

En l’última reunió d’experts europeus en prevenció de malalties periimplantàries, es va estimar que els 22% de les persones amb implants sofreixen infecció del teixit que l’envolta i el 43% sofreix inflamació, el signe més important del qual és el sagnat, que és el pas previ a la infecció.

Davant d’aquest problema creixent de salut, la millor opció passa per la prevenció, que és l’única manera de no tenir problemes futurs i no experimentar un fracàs d’aquesta teràpia. Complir amb uns consells senzills i pràctics així com acudir al dentista de manera regular per a que realitzi una revisió i neteja de dents i implants, són els pilars essencials per assegurar la bona salut dels implants.

Aquestes estratègies preventives s’han d’implementar al llarg de totes les fases de tractament i manteniment, i impliquen tots els professionals de l’equip de la clínica dental (cirurgia, periodontòleg, prostodontòleg, higienista dental, auxiliars, recepcionistes…).

Raspallat de dents i implants

Els problemes inflamatoris en els implants es produeixen per l’acumulació de placa bacteriana a la geniva que els envolta.

Per evitar-ho, una de les mesures més efectives és raspallar-se les dents/implants dos cops al dia com a mínim.

El raspallat és l’eina fonamental per a portat a terme una adequada higiene bucal, però no elimina eficaçment la placa bacteriana de les zones entre les dents/implants. Per això, és necessari utilitzar a diari dispositius d’higiene interdental per netejar tots els “racons” entre dents i implants. Entre aquests dispositius hi ha els raspallets interdentals i la seda dental

Què son i què hem de saber sobre les malalties periimplantàries?

Les malalties periimplantàries són malalties inflamatòries que afecten els teixits durs i tous al voltant de l’implant osteointegrat.

Es reprodueixen com a conseqüència de la resposta de l’organisme a una infecció bacteriana, de manera similar a la què es produeix en el cas de les malalties periodontals.

N’hi ha dues de fonamentals: la mucositis i la periimplantitis; en la mucositis no hi ha afectació de l’os, mentre que en la periimplantitis, sí.

La prevalença d’aquest grup de patologies es dispara a partir del 5-7 anys de tenir els implants en funcionament i pot afectar fins a un 80% dels pacients i a un 12-35% dels implants.

S’estima que, com a mínim, 1 de cada 4 persones amb implants dentals podria sofrir periimplantitis.

Una salut periodontals deficient prèvia a la col·locació d’implants dentals pot reduir l’eficàcia d’aquest recurs terapèutic i escurçar substancialment la seva vida mitjana.

Com prevenir la periimplantitis?

Raspallar-se bé.

És important raspallar bé la geniva circumdant a l’implant, tant per fora com per dins (no només la corona). Si no estem acostumats a netejar-nos la geniva, és probable notar un cert sagnat, la qual cosa no significa necessàriament que “estiguem fent mal”. El que sol passar és que per l’acumulació de placa bacteriana la geniva està inflada i sagna.

En aquest cas, hem de seguir raspallant la geniva sense por (perquè es vagi reduint la inflamació) i acudir al dentista per a la revisió de l’implant a la consulta.

El Raspall

Es pot utilitzar tant un raspall manual com un d’elèctric, ja que tots dos són perfectament vàlids i estan indicats per a la higienització de dents i implants. Pel que fa a la duresa de les cerres, es recomana un raspall suau o mitja. Tant el raspall manual com el capçal del raspall elèctric s’ha de canviar cada tres mesos aproximadament. Pel que fa al raspall elèctric, l’evidència científica ha demostrat que aquells que utilitzen un moviment oscil·lat rotacional són els més efectius, per la qual cosa, a més d’utilitzar un raspall amb aquestes característiques, caldrà utilitzar un capçal rodo.

El Dentifrici

Fins al moment, cap pasta de dents ha demostrat ser millor que una altra per a la higiene dels implants dentals. Aquelles amb fluor, triclosan, CPC, o altres productes d’eficàcia testada per a la neteja diària de les dents seran adequats també per a raspallar els implants.

La forma de la pròtesi

L’evidència científica ha demostrat que la taxa de malalties periimplantàries és més gran en els casos en què la pròtesi (fundes o estructures sobre els implants que fan la funció de les dents) no facilita la higienització de la geniva que envolta l’implant.

En aquests casos es recomana acudir a la consulta dental per modificar la forma de la pròtesi o, fins i tot, en alguns casos en que això no sigui possible, realitzar-ne una de nova que sí que faciliti la higiene oral a casa.

Font: SEPA