Mites sobre salut bucal que no són certs

Moltes persones creuen que un glopeig bucal fort o amb molt alcohol és millor per a la salut de les genives.

Els glopejos amb un alt contingut d’alcohol no són necessàriament més eficaços i poden produir sequedat dels teixits orals o modificar la quantitat i qualitat de saliva. L’ús addicional d’aquests productes col·labora en la higiene oral, però mai en substitueix el raspallat.

Els glopejos per si sols, en absència de raspallat o amb un raspallat ràpid, no tenen efecte o eficàcia suficient per controlar la placa bacteriana.

Si el dentista o especialista creuen necessari l’ús d’un col·lutori, et recomanaran un d’adequat a les teves necessitats individuals.

És convenient que els col·lutoris disposin d’evidència científica, com garanteix el segell SEPA.

Font: SEPA