Pèrdua prematura de les dents incisives

Hi ha moltes persones que pensen que la cura de les dents de llet té poca importància, degut a que aquestes dents es reemplaçaran per altres dents ja definitives.

Les dents de llet són molt importants per a que el nen pugui mastegar i empassar bé, parlar correctament i també per a que es pugui mantenir l’espai per a les dents permanents.

Les causes principals de la pèrdua prematura de les dents incisives temporals són les càries de la primera infància i els traumatismes. 

Les conseqüències poden ser: Alteracions en la masticació i dificultats per articular o pronunciar alguns sons; pot generar també  l’adquisició d’hàbits orals lesius, pèrdua d’espai dental, retard eruptiu en la dentició permanent i alteracions psicològiques.

Es recomana visitar l’odontopediatra el logopeda en aquests casos

Possibles solucions:

Col·locar un aparell dental amb l’ objectiu de:

  • Restablir l’estètica
  • Millorar la funció de parla i masticació
  • Mantenir l’espai i prevenir hàbits secundaris. 

Noelia Fernández

Col.08/4070

Logopeda