Què és la logopèdia i quines funcions té un logopeda?

La LOGOPÈDIA és la disciplina que s’ocupa de la prevenció, l’avaluació, el diagnòstic, el tractament i la rehabilitació de les alteracions de la comunicació humana.

El LOGOPEDA  és el professional sanitari que tracta el conjunt de patologies i alteracions de la veu, la parla, el llenguatge, l’audició i les funcions orofacials (respiració, masticació, deglució), tant en població infantil com adulta.

Quan anar al logopeda

Quan el metge de capçalera, pediatre, mestre o odontòleg, ho recomani, o quan la pròpia família vegi que hi ha un progrés inadequat relacionat amb la veu, la parla, el llenguatge, la lectoescriptura, l’audició, la memòria o qualsevol tipus de dificultat que afecti a la comunicació. 

És important que sempre que es vegi un dubte o senyal indicatiu d’un possible problema, s’acudeixi a l’especialista per tal que es pugui fer un diagnòstic precoç i eficaç que ens condueixi a organitzar un tractament immediat.

Imatges de patologies relacionades amb la logopedia:

Fig. 1 Succ¡ó digital


Fig.2 Respiració oral

Fig. 3 Llavi leporí o fissura palatina

Fig.4. Mossegada creuada
Fig.5 Pressió a les dents


Fig.6 Fre lingual curt