Cirugia Oral

La cirurgia oral és una especialitat de l’Odontologia que s’ocupa de la prevenció, estudi, diagnòstic, tractament i rehabilitació de la patologia quirúrgica de la cavitat bucal. S’encarrega fonamentalment de resoldre determinats problemes de la cavitat oral com, per exemple: l’extracció de peces dentàries o restes d’arrels, els frenets labials, l’extirpació de quistos maxil·lars i petits tumors de la cavitat oral i, per descomptat, la col·locació d’implants dentals i cirurgia preprotèsica.
cirugia-oral-granollers
Cirugía oral
En definitiva, la cirurgia s’utilitza per a extreure dents que puguin estar causant dolor o infecció, per eliminar lesions precancerosas, per a afegir peces dentals gràcies als implants o per a millorar la col·locació d’una pròtesi.

El cirurgià oral realitzarà tractaments tals com:

Extracció de cordals o "queixals del seny"

La intervenció d’extracció dels queixals del seny és una extracció de disseny, de les més freqüents i en les quals tenim especial experiència per a evitar complicacions. Es recomana extreure aquestes dents en els següents casos:

  • El queixal té un angle o posició incorrecta que pugui perjudicar les dents contigües.
  • Si el queixal està infectat o ocasiona mal a l’os.
  • Si el queixal està provocant un problema de masticació.
  • Si la mandíbula del pacient és petita i els queixals no tenen suficient espai per a erupcionar.
  • Quan el queixal no acaba d’erupcionar per complet i la geniva es veu obligada a créixer per damunt, el que pot generar infecció.

Extraccions dentals complexes

Algunes extraccions poden denominar-se complicades perquè els pacients presenten malalties com a arrítmies, cardiopatia isquèmica, etc., també perquè han de fer-se múltiples exodòncies en una mateixa intervenció, o perquè el pacient presenta alteracions en les dents, com a arrels malformades, dents trencades o fortament ancorades, o perquè l’os es troba molt afeblit.

Tractament de dents incloses o no erupcionades

Es tracta d’aquelles dents que no van erupcionar en l’etapa corresponent i romanen a l’os de forma parcial o total.

Curació de traumatismes

La curació de traumatismes que han pogut causar la fractura, mobilització o caiguda total o parcial d’alguna dent.

Eliminació del frenet lingual i/o labial

Si el frenet està inserit molt baix, pot provocar algunes alteracions i problemes ortodòntics, periodontals, fonètics i protètics, com, per exemple, separacions entre algunes dents com els incisius centrals superiors, retraccions gingivals o gingivitis, alteracions en la parla i fins i tot en la deglució.

Eliminació de quistos i tumoracions

Els quistos i tumors són masses inflamades que estan formats per material líquid o semisòlid que poden arribar a provocar una destrucció de l’os i fins i tot convertir-se en una lesió no benigna.

Col·locació d’implants dentals

Ofixacions de titani (des de 1987) com a substitució de l’arrel d’una dent perduda per a, després, incorporar una corona o “funda” que li doni un aspecte natural imitant la dent perduda.

Regeneració òssia guiada

Es tracta d’un procediment quirúrgic que es duu a terme per a reconstruir l’os perdut, normalment abans de col·locar un implant en pacients amb poc os.

Elevació del si maxil·lar

Es tracta d’un procediment quirúrgic que es duu a terme per a reconstruir l’os perdut per a poder realitzar la intervenció d’implants dentals.

Els objectius de la cirurgia oral són el tractament del dolor i de la infecció, del condicionament dels teixits tous i durs de la cavitat oral (geniva i os) per a facilitar la col·locació de pròtesis dentals amb la finalitat de millorar la funció masticatòria.

Són especialment importants els controls postoperatoris per a seguir la correcta evolució del tractament.

Reserva aquí la teva primera visita gratuïta*!

*Excepte en Odontopediatria i Logopèdia.