Implants dentals

Els implants dentals són elements de titani que, per la seva propietat d’integrar-se en l’os i la geniva, substitueixen les arrels de les dents perdudes.

Els últims estudis científics constaten que l’èxit dels implants depèn no només de la quantitat i de la qualitat de l’os on es col·loquen, sinó també del tipus d’implant dental que es col·loqui i, per descomptat, de les mans del cirurgià que duu a terme la intervenció.

Implantes profesionales en granollers

La distribució estratègica dels implants en funció de les necessitats mecàniques de la masticació permet que no es necessitin tants implants com dents falten. D’aquesta manera, els tractaments complexos poden ser molt menys costosos econòmicament, amb les mateixes garanties d’èxit.

Així, podem constatar que els implants dentals són la solució més eficaç i eficient a l’hora de reemplaçar una dent perduda, i retornar a la nostra boca l’estètica i la funcionalitat que se li pressuposa, ja que són totalment naturals i estables. Per a mantenir la salut a llarg termini és imprescindible raspallar adequadament les dents i implants i complir amb l’interval de visites de control que pauti el seu odontòleg/periodoncista.

Fases de col·locació d'un implant

La col·locació d’un implant és una intervenció relativament senzilla i molt comuna en els últims anys, però no per això deixa de ser una tasca minuciosa que ha de dur-se a terme sempre d’acord amb les característiques i condicions bucals del pacient a tractar. Per això, a la Clínica Dental Costa Codina, a Granollers, seguim sempre una sèrie de pautes a l’hora de col·locar un implant dental. Aquestes poden resumir-se en:

Implantes y diagnóstico
01

Diagnòstic

Abans de sotmetre’s a qualsevol intervenció d’implants dentals, és necessari que el pacient assumeixi una fase de diagnòstic (estudi). En aquesta fase determinarem l’estat de l’os i de la geniva, així com l’oclusió, i podrem avaluar si és viable o no la col·locació de l’implant directament o si és necessari realitzar prèviament una tècnica per a guanyar més os.

02

Tractaments previs

(en el cas de ser necessaris)

Segons quin sigui l’estat de la boca del pacient serà necessari realitzar algun tractament previ per a eliminar petites molèsties, millorar l’estat de la boca i, sobretot, eliminar la presència de bacteris que puguin causar infeccions i, per tant, complicacions durant la col·locació de l’implant dental. Entre aquests tractaments es troben: la neteja dental professional, els empastaments o obturacions, el tractament de les genives, l’ortodòncia per a obrir l’espai entre les dents, etc. Si en algun pacient es determina que no té os suficient per a poder col·locar un implant, s’haurà de valorar la possibilitat de realitzar tècniques de regeneració o augment d’os.

03

Intervenció quirúrgica

Una vegada que la boca es troba en condicions òptimes per a assumir la intervenció, l’odontòleg procedeix a anestesiar la zona a tractar i a preparar l’os amb freses de diferents mides. Després de preparar l’os, s’introdueix l’implant de titani i se sutura la zona. En alguns casos en el mateix dia de la col·locació de l’implant pot col·locar-se una pròtesi provisional de càrrega immediata de manera que el pacient no vagi sense dents en cap moment.

04

Osteointegració

Es tracta del procés mitjançant el qual os i implant s’uneixen i sol durar entre 6 i 8 setmanes. Durant aquest període, que varia en funció de cada persona, el pacient haurà de venir en alguna ocasió a la clínica per a revisar l’estat de l’implant.

05

Col·locació de pròtesi

La pròtesi definitiva es col·loca unes setmanes després de realitzar la intervenció. Aquesta pròtesi, a més, es realitza segons les mesures de la dent anterior, perquè encaixi perfectament en la boca del pacient.

Després de col·locar la pròtesi realitzem una radiografia per a confirmar l’ajust i, finalment es tapa el forat per on s’introdueix el cargol que uneix la pròtesi amb l’implant.

En alguns casos concrets és possible col·locar una pròtesi immediata, que s’instal·la immediatament després d’haver realitzat la cirurgia d’implants, pel que el pacient pot tornar a casa amb la pròtesi definitiva aquell mateix dia.

06

Manteniment

Una vegada finalitzat el tractament determinarem la freqüència de les revisions i neteges professionals periòdiques per a conservar l’implant en salut i evitar complicacions en el futur.

Resoldre tots els dubtes sobre els implants dentals.

Reserva aquí la teva primera visita gratuïta*!

*Excepte en Odontopediatria i Logopèdia.