01

Es notarà que porto un implant dental?

Davant la pèrdua d’una dent, els implants dentals són una solució fixa i duradora per a recuperar la funcionalitat i l’estètica del somriure.

L’implant és el “caragol” que es col·loca mitjançant cirurgia en l’os maxil·lar i sobre ell s’assenta una corona artificial que actua com la part visible de la dent. Aquesta corona s’elabora de forma personalitzada per a cada pacient en un laboratori de pròtesi, basant-se en la forma i el to de la resta de les dents del pacient, per la qual cosa mantindrà l’aparença d’una dent natural.

A l’hora de parlar, mossegar o mastegar, a penes notaràs la diferència.

02

La col·locació de l'implant fa mal?

El procés quirúrgic per a la col·locació d’implants dentals sempre es duu a terme sota anestèsia local, per la qual cosa el pacient no sent cap tipus de dolor durant el procediment.

A més, per a aquelles persones que sentin por o ansietat, en la nostra clínica dental a Granollers oferim la possibilitat de realitzar la intervenció sota sedació conscient. Consulta’ns per a més informació.

Després de la intervenció, es pot experimentar alguna molèstia lleu o moderada i/o inflamació en la zona intervinguda. L’implantòleg pot recomanar el consum d’analgèsics, però en general aquestes molèsties desapareixen al cap de pocs dies.

03

Com haig de netejar els implants dentals?

Igual que ocorre amb les dents naturals, al voltant dels implants dentals es poden adherir bacteris conseqüència de l’acumulació de restes de menjar o begudes que no han estat eliminades correctament a través del raspallat.

Per això, els hàbits d’higiene recomanats són els mateixos que per a qualsevol altra dent natural:

  • Raspallat després de cada menjar.
  • Ús de fil dental o raspalls interdentals per a accedir a les zones de més difícil accés
  • Ús de col·lutoris bucals per a una neteja profunda de tota la cavitat oral. Es poden utilitzar com a complement al raspallat, però en cap cas el substitueixen. El dentista o la higienista recomanarà el més adequat per a la boca del pacient.

Algunes persones poden necessitar raspalls o dispositius especials; la higienista recomanarà els més adequats per a la boca del pacient. Aquestes són algunes recomanacions generals, però l’equip de la clínica facilitarà instruccions d’higiene oral personalitzades després de col·locar la pròtesi sobre els implants.

04

Els implants dentals poden col·locar-se a qualsevol edat?

Es recomana no posar implants dentals a aquelles persones que no han finalitzat el seu procés de creixement ossi facial, per la qual cosa, habitualment, no es col·loquen abans dels 18 anys.

A més, depenent de la valoració de l’expert implantòleg, en uns certs casos s’aconsella retardar la intervenció alguns anys més, ja que la col·locació dels implants pot influir en el desenvolupament de la mandíbula i a la forma de la cara.

No existeix límit d’edat per dalt, sempre que no hi hagi contraindicacions mèdiques.

05

Quant temps es triga a col·locar un implant dental?

El temps necessari per a dur a terme la col·locació d’un implant depèn en gran manera, de les condicions de les quals es parteixi.

Si existeix os suficient tant en altura com en amplària i no es requereixen procediments de regeneració òssia, la intervenció dura aproximadament 45 minuts.

No obstant això, aquest temps és merament orientatiu, ja que dependrà de cada cas particular.

06

Quant duren els implants?

La durada d’un implant dental és molt variable, i depèn en gran manera de les cures posteriors que se li doni, així com de la salut general del pacient, la seva edat o la qualitat de l’os i de la geniva.

No obstant això, s’estima que la vida mitjana d’un implant és d’uns 20 anys, encara que hi ha pacients que els mantenen durant molt més temps. Com esmentàvem, el manteniment posterior influirà directament en la seva vida útil.

07

De quin material estan fets els implants dentals?

En general els implants dentals estan elaborats amb titani, ja que és un material totalment biocompatible.

En actuar com l’arrel de la dent absent, aquest queda totalment cobert per la geniva i per la corona artificial, que està elaborada en materials ceràmics que imiten a les dents naturals.

08

Què passa si no es col·loca un implant dental en el buit d'una dent extreta o perduda?

Quan hi ha una dent absent, les conseqüències no són només estètiques, sinó que també afecta a la funcionalitat i a la salut de la boca:

  • La mucosa de la zona es ressent, per l’impacte directe del menjar.
  • Les dents tendeixen a desplaçar-se, buscant el suport de la dent absent.
  • Al no ser present la dent, l’os perd la seva funció, per la qual cosa comença un procés de pèrdua òssia que pot afectar la subjecció de la resta de dents.
  • Es perd eficiència en la masticació, augmentant el temps necessari per a menjar. A més, el no poder triturar bé els aliments pot provocar digestions més difícils.
  • La forma de la cara pot veure’s alterada, afectant l’autoestima i la seguretat del pacient.