01

És millor utilitzar una pròtesi fixa o una amovible?

No existeix una fórmula exacta que determini si el millor per al pacient és utilitzar una pròtesi dental fixa o una amovible. Per a això, és necessari que l’especialista realitzi un diagnòstic previ que serveixi per a recomanar l’opció més idònia.

Ambdues són molt eficaces per a suplir una o diverses dents. Les pròtesis dentals fixes són molt útils i eficaces. D’altra banda, les amovibles es poden retirar quan sigui necessari i són més econòmiques.

02

Com puc saber quina pròtesi és la més adequada per a mi?

A més de tenir en compte les característiques pròpies de cada tipus de pròtesi dental, l’odontòleg haurà d’analitzar les característiques del pacient, el nombre de peces perdudes i l’estat de la seva superfície òssia.

En Clínica Costa Codina comptem amb els millors experts preparats per a explicar tot el que has de saber sobre cada tipus de pròtesis dentals.

03

Existeix alguna diferència entre la col·locació d'una pròtesi dental sobre una dent natural i sobre un implant dental?

La principal diferència consisteix en el fet que a l’hora de col·locar una pròtesi sobre dents naturals és necessari tallar algunes de les dents sanes.

En canvi, quan la pròtesi es col·loca sobre un implant dental, no és necessari alterar l’estat de la resta de dents.

04

Es notarà que porto una pròtesi dental?

Gràcies als últims avanços en prostodòncia s’està aconseguint que les pròtesis dentals emulin d’una forma pràcticament idèntica a les dents naturals, per la qual cosa és molt poc probable que una altra persona percebi que portes posada una pròtesi dental.

05

Les pròtesis dentals provoquen molèsties?

Sempre que incorporem un nou element en el nostre cos, el més habitual és que al principi es noti alguna molèstia o incomoditat. No obstant això, després d’un període d’adaptació, la pròtesi dental deixarà de suposar un problema per al pacient.

06

Es pot trencar una pròtesi dental?

Les pròtesis dentals requereixen d’una sèrie de cures similars a les de les dents naturals. Si se segueixen d’una forma regular, l’estat de la pròtesi no hauria de ser una preocupació.

L’expert que la col·loqui realitzarà un diagnòstic del pacient i li ensenyarà com dur a terme el manteniment de la pròtesi dental, prestant especial atenció a factors com el bruxisme (fregament de les dents).

Aquesta sol ser una de les principals causes de la fracturació de les pròtesis. Per a evitar-ho, si pateixes bruxisme, hauràs d’utilitzar una placa de descàrrega mentre dorms.

07

A quina edat es pot posar una pròtesi dental?

Portar una pròtesi dental està associada, de manera errònia, a la població d’edat més avançada. Però no és així, a criteri del dentista, a qualsevol edat i en qualsevol situació clínica gairebé sempre es pot col·locar una pròtesi dental.